Update 2.8.22

My default image


Bu kiçik yenilənmədə daha öncə aşkar olunmuş bir neçə xətalar aradan qaldırılıb, platforma təkmilləşdirilib və sürətləndirilib.

  • SEO tətbiqində aşkar olunmuş xəta aradan qaldırıldı
  • NewsPortal dizaynında Shop tətbindən istifadə edərkən Məhsulların səhifəsində aşkar olunmuş xəta aradan qaldırıldı.
  • NewsPortal dizaynında Users tətbiqindən istifadə edərkən Giriş səhifəsində aşkar olunmuş xəta aradan qaldırıldı.
  • NewsPortal dizaynında Users tətbiqindən istifadə edərkən Qeydiyyat səhifəsində aşkar olunmuş xəta aradan qaldırıldı.
  • Platformanın texniki tərəfində aparılmış işlər nəticəsində platforma biraz daha sürətləndirildi.